Du visar för närvarande Protester mot nya beställarplanen för psykiatrin

Protester mot nya beställarplanen för psykiatrin

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Hälso-och sjukvårdsnämnden har ett ärende uppe som har stor påverkan för psykiatrin men där en analys av konsekvenserna för patienterna i stort sett saknas. I tisdags ”demonstrerade och uppvaktade” vi tillsammans med OCD-förbundet, Föreningen Balans och Schizofreniförbundet politikerna i Region Stockholm med anledning av beslut om Beställarplan och Framtidsplan.

Brukar- och anhörigföreningarna saknar en trovärdig risk- och konsekvensanalys och ser stora risker för ökade väntetider, försämrad vårdkvalitet och att fungerande vårdprocesser slås sönder. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har än en gång missat att samråda och föra en dialog med brukarrörelsen.

NSPH Stockholms län har ställt sig bakom en skrivelse från Svenska OCD-förbundet och Kjell Broström, ordförande för NSPH Stockholms län, medverkande vid demonstrationen.

– Det verkar finnas en lucka i Hälso- och Sjukvårdsförvaltningens samarbete med brukarrörelsen inom området psykisk ohälsa. Våra föreningar får komma  till tals på verksamhetsnivå men när det gäller stora övergripande frågorna – hur vården ska utvecklas och hur man ska använda de statliga stimulansmedlen – det är nästan 200 miljoner per år – ska användas så tar man inte vara på våra kunskaper och erfarenheter, säger Kjell Broström.

Lämna ett svar