NSPH har tagit fram flera olika information- och utbildningsmaterial som finns tillgängliga för beställning och direktnedladdning.

Informationsmaterialet innehåller bland annat NSPHs egna informationsfolder, visionstext och broschyrer om Peer Support. Där finns också flera värdefulla broschyrer och foldrar om psykisk ohälsa. I utbildningsmaterialet finns kursmaterial, handböcker och studiematerial till studiecirklar.