NSPH har tagit fram flera olika information- och utbildningsmaterial som finns tillgängliga för beställning och direktnedladdning. Du hittar bland annat NSPHs egna informationsfolder, visionstext och broschyrer om Peer Support. Där finns också flera värdefulla broschyrer och foldrar om psykisk ohälsa. I utbildningsmaterialet finns kursmaterial, handböcker och studiematerial till studiecirklar.

NSPH:s informationsmaterial och utbildningsmaterial som handlar specifikt om barn och unga hittar du här.