Våga Prata är ett projekt skapat för ungdomar och unga vuxna som vi driver inom vår verksamhet Hjärnkoll Stockholm.

I Våga Pratas sociala medier bjuds unga in att berätta om sina erfarenheter med psykisk ohälsa för att verka som motpol till den perfekta idealbild som ofta visas upp på sociala medier.

våga-prata-logga

Den psykiska ohälsan bland unga ökar i snabb takt. Studier som Våga Prata grundat sitt projekt på visar att sociala medier ofta har en negativ inverkan på unga och därför togs initiativet till att visa en annan sida av vardagen.

Våga Prata är närvarande på sin egen hemsida med en blogg, på Instagram, Facebook samt Twitter. Våga Prata har även en podcast där unga intervjuas om sina erfarenheter med psykisk ohälsa.