Genom föreläsningen ”Våga fråga” får du kunskap om hur du kan stötta någon som mår dåligt. NSPH Stockholms län erbjuder i samarbete med Suicide Zero föreläsningar där vi går igenom fakta och myter om självmord och ger konkreta råd på hur man lotsar rätt vid en akut situation.

Vi lär dig känna igen varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå, hur du kan vara ett stöd och hur du kan lotsa vidare. Du behöver inte ha några förkunskaper för att kunna delta. Du kan arbeta inom en organisation eller en förening där man kan möta suicidalitet och vill ha mer kunskap om det medmänskliga samtalet. 

Innehåller föreläsning av en person från Suicide Zero, 1 timme

  • Fakta och myter om självmord 
  • Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem 
  • Varningssignaler att uppmärksamma 
  • Viktigt att förmedla hopp 
  • BÖRS (Bekräfta, Öppna frågor, Reflektera, Sammanfatta)
    bygger på MI (Motiverande Samtal) 
  • Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv? 
  • Lotsa rätt – hänvisa inte vidare 
  • Nästa steg 

Materialet är framtaget av Suicide Zero i samarbete med landets främsta inom suicidprevention.  Har du frågor är du välkommen att kontakta Madeleine Hammarbäck via mail madeleine.hammarback@nsphstockholm.se eller telefon 070-696 72 70 

Logga Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att minska självmorden i Sverige. Arbetet sker genom att öka kunskapen om självmord, minska stigmat kring psykisk ohälsa, bilda opinion och påverka beslutsfattare.