Våga Fråga är en självmordsförebyggande utbildning framtagen av Suicide Zero. Tillsammans med Suicide Zero håller NSPH Stockholms län utbildningen för föreningar. Den två timmar långa utbildningen ger samtalsverktyg och trygghet i hur man kan bemöta personer som mår dåligt. Att öppna upp om det psykiska måendet kan rädda liv. Inga förkunskaper krävs och utbildningen riktar sig till alla, inte enbart yrkesverksamma inom området.

Kursinnehåll för Våga Fråga

  • Fakta och myter om självmord
  • Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem
  • Varningssignaler att uppmärksamma
  • Viktigt att förmedla hopp
  • BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
  • Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
  • Lotsa rätt – hänvisa inte vidare
  • Nästa steg
Logga Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att minska självmorden i Sverige. Arbetet sker genom att öka kunskapen om självmord, minska stigmat kring psykisk ohälsa, bilda opinion och påverka beslutsfattare.