Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Peer Support Stockholm opererar i Stockholms län.

Peer-support-logga

Peer Support kan användas i psykiatrisk öppen- och slutenvård, socialpsykiatrisk verksamhet, rehabilitering samt i olika former av ACT-modeller.

Arbete utgår ifrån att stöd till brukare och patienter är baserat på Peer Supportens egna och andra brukares och patienters erfarenheter av återhämtning, egenmakt och minskat självstigma.

Peer Support inom NSPH utgår från en forskningsbaserad modell framtagen med stöd av CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) i Lund. Modellen är den samma i samtliga av de regioner och kommuner i Sverige där NSPH verkar för Peer Support. Projektets långsiktiga mål är att Peer Support ska bli en naturlig del av den svenska sjuk- och hälsovården, och kunna erbjudas brukare i olika faser av sina vårdkontakter.