Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa i Stockholms Län

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms Län

NSPH Stockholms län, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Vårt huvudsakliga mål är att våra medlemsorganisationer ska få större inflytande över de beslut som tas inom området.

Aktuellt

nsph-logga med vit illustration

Visa Vägar – Brukarinflytande, metoder och verktyg

Visa vägar 2021 en digital halvdagskonferens, arrangerad av NSPH (riks) som visar på möjligheterna med verktyg och metoder för ökat brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg. Bland annat presenteardes vår viktiga PEER Support verksamhet. Brukarinflytande på riktigt i

Läs mer

Kurser & evenemang

banner-hälsospåret-event

Hälsospåret – en studiecirkel för dig som är anhörig till någon närstående med behov utav ditt stöd

Som anhörig kommer ofta den egna hälsan längst ner på prioriteringslistan. Din hälsa är viktig för att du ska orka vara ett stöd för din närstående! Här får du som anhörig möjlighet att ta hand om dig själv och din hälsa.

Senaste nyheterna