NSPH Stockholms län

NSPH Stockholms län är en paraplyorganisation bestående av 10 intresseföreningar som jobbar för att förbättra och utveckla inom området psykisk hälsa

Aktuellt just nu

Syskongrupp hos IFS (Intresseföreningen för Schizofreni) under hösten, kontakta ifs.stockholmsdistriktet@telia.com för mer info

Hälsokurs hos OCD-föreningen och Balans. Studiecirkel kring hälsa där deltagarna får inspiration till att i små steg förändra sin vardag. Bl.a. teman som balans i vardagen, motion, stresshantering och sömn. Tio mötestillfällen på måndagar kl. 18-20.30, med start den 15 oktober. Kursen leds av Kela Dahlén och Ulrica Dahlén.
Anmälan till info@ocdstockholm.se

Hjärnkoll

Hjärnkoll vill genom personliga berättelser öppna upp för att våga prata om hur vi mår psykiskt för att bryta stigman och minska fördomar.
Läs mer om Hjärnkoll »

Peer support

Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning erbjuder professionaliserat kamratstöd utifrån egna erfarenheter av återhämtning.
Läs mer om Peer support »

Uppdrag psykisk hälsa

Det länsgemensamma arbetet med Uppdrag psykisk hälsa engagerar samtliga kommuner i länet, Storsthlm, Stockholms läns landsting och nationell samverkan för psykisk hälsa i Stockholms län (NSPH).
Läs mer om Uppdrag psykisk hälsa »

Intressepolitik

NSPH Stockholms län intressepolitiska arbete syftar till att skapa förändring

Läs mer om vår intressepolitik »