Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa i Stockholms Län

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms Län

NSPH Stockholms län, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Vårt huvudsakliga mål är att våra medlemsorganisationer ska få större inflytande över de beslut som tas inom området.

Senaste nytt

Digitalt seminarium om samsjuklighetsutredningen med Anders Printz

Här kan du se NSPH:s digitala seminarium om samsjuklighetsutredningen från den 6 mars! Nyligen presenterade samsjuklighetsutredningen sitt slutbetänkande. Ambitionen är högt ställd med ett antal förslag både vad gäller samordning, huvudmannaskap och lagändringar. Hur kommer utredningens förslag att påverka

Läs mer

Nyheter

Utbildning i Brukarinflytande

Den 9 februari genomfördes en utbildning i Brukarinflytande och Metodhandbok i Brukarinflytande, med Lovisa Lundqvist från NSPH Riks i Hartwickska huset, Stockholm. Lovisa Lundqvist är

Läs mer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!