Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa i Stockholms Län

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms Län

NSPH Stockholms län, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Vårt huvudsakliga mål är att våra medlemsorganisationer ska få större inflytande över de beslut som tas inom området.

Senaste nytt

Unga vuxna-mässa på Fountain house Stockholm den 4 juni

Tid och plats: 4:e juni klockan 15:00-18:00. Fountain House Stockholm, Götgatan 38 (Medborgarplatsen/Slussen). Det kommer finnas pizza och fika. Unga vuxna-mässan har fokus på psykisk (o)hälsa och att få möjlighet till att hitta rätt stöd som ung. Tanken med

Läs mer

Nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!