Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms Län

NSPH Stockholms län, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Vårt huvudsakliga mål är att våra medlemsorganisationer ska få större inflytande över de beslut som tas inom området.

Senaste nyheterna

SNAPHs kursutbud våren 2021

Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa – SNAPH erbjuder under våren ett antal kurser och föreläsningar riktade till anhöriga mer information hittar du här. Till dig

Läs mer