NSPH Stockholms län

NSPH Stockholms län är en paraplyorganisation bestående av 10 intresseföreningar som jobbar för att förbättra och utveckla inom området psykisk hälsa

Aktuellt just nu

Stödgrupper för drabbade av och närstående till personer med ätstörningar hos Frisk och fri- mer info på hemsidan www.friskfri.se

Syskongrupp hos IFS (Intresseföreningen för Schizofreni) under hösten, kontakta ifs.stockholmsdistriktet@telia.com för mer info

Syskongrupp hos FMN under hösten. Anmäl ditt intresse till info@fmn-sthlm.se

Hjärnkoll

Hjärnkoll vill genom personliga berättelser öppna upp för att våga prata om hur vi mår psykiskt för att bryta stigman och minska fördomar.
Läs mer om Hjärnkoll »

Peer support

Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning erbjuder professionaliserat kamratstöd utifrån egna erfarenheter av återhämtning.
Läs mer om Peer support »

Uppdrag psykisk hälsa

Det länsgemensamma arbetet med Uppdrag psykisk hälsa engagerar samtliga kommuner i länet, Storsthlm, Stockholms läns landsting och nationell samverkan för psykisk hälsa i Stockholms län (NSPH).
Läs mer om Uppdrag psykisk hälsa »

Intressepolitik

NSPH Stockholms län intressepolitiska arbete syftar till att skapa förändring

Läs mer om vår intressepolitik »