Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa i Stockholms Län

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms Län

NSPH Stockholms län, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Vårt huvudsakliga mål är att våra medlemsorganisationer ska få större inflytande över de beslut som tas inom området.

Senaste nytt

Hur kan vi stärka brukarinflytandet i Region Stockholm?

Alldeles för sällan tas brukarperspektivet i beaktande när psykisk hälsa diskuteras och när bedömningar om vårdinsatser görs. Det vill NSPH Stockholms län förändra. NSPH Stockholm län är en sammanslutning av föreningar som arbetar för att främja psykisk hälsa med de egna

Läs mer

Aktuellt

Seminarium om brukarinflytande

NSPH Stockholms län bjuder in till seminarium om brukarinflytande den 3/12. Vi vill inspirera till ett större brukarinflytande i vården för psykisk ohälsa. Under dagen visar vi på både verktyg och metoder för hur det kan uppnås och på plats har vi kunniga föreläsare i ämnet. Vi tror att inkluderingen av patienter och anhöriga är framtiden för bättre vård och omsorg.

Nyheter

En lyckad inspirationsdag

Tack alla ni som på olika sätt bidrog till en spännande dag om brukarinflytande den 3 december!Livesändningen från seminariet ligger nu uppe på våran youtubekanal. På seminariet

Läs mer

Fler Peer Supportrar i Stockholm

Måndagen den 6 september 2021 gick startskottet för NSPH Stockholms Läns Grundutbildning till PEER Support. Det var 5 år sedan Stockholm arrangerade en grundutbildning. –

Läs mer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!