Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa i Stockholms Län

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms Län

NSPH Stockholms län, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Vårt huvudsakliga mål är att våra medlemsorganisationer ska få större inflytande över de beslut som tas inom området.

Senaste nytt

Aktuellt

Seminarium om brukarinflytande

NSPH Stockholms län bjuder in till seminarium om brukarinflytande den 3/12. Vi vill inspirera till ett större brukarinflytande i vården för psykisk ohälsa. Under dagen visar vi på både verktyg och metoder för hur det kan uppnås och på plats har vi kunniga föreläsare i ämnet. Vi tror att inkluderingen av patienter och anhöriga är framtiden för bättre vård och omsorg.

Nyheter

Fler Peer Supportrar i Stockholm

Måndagen den 6 september 2021 gick startskottet för NSPH Stockholms Läns Grundutbildning till PEER Support. Det var 5 år sedan Stockholm arrangerade en grundutbildning. –

Läs mer

Öppet brev till Region Stockholm

Region Stockholm har skickat ut sin Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa på remiss. Genom den nya strategin vill man

Läs mer

FHM tips i pandemin

Många har mått allt sämre psykiskt under coronapandemin. Nedan finns Folkhälsomyndighetens tips och råd för hur man kan ta hand om sin psykiska hälsa i

Läs mer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!