Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa i Stockholms Län

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms Län

NSPH Stockholms län, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Vårt huvudsakliga mål är att våra medlemsorganisationer ska få större inflytande över de beslut som tas inom området.

Senaste nytt

Öppet brev till Region Stockholm

Region Stockholm har skickat ut sin Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa på remiss. Genom den nya strategin vill man möta samhällsutmaningar och behov som uttrycks av civilsamhället och därmed stärka den enskildes

Läs mer

Aktuellt

Nyheter

FHM tips i pandemin

Många har mått allt sämre psykiskt under coronapandemin. Nedan finns Folkhälsomyndighetens tips och råd för hur man kan ta hand om sin psykiska hälsa i

Läs mer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!