Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms Län

NSPH Stockholms län, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Vårt huvudsakliga mål är att våra medlemsorganisationer ska få större inflytande över de beslut som tas inom området.

Senaste nyheterna

En miljard skäl att inkludera

I MyRights rapport konstateras att de senaste decenniernas framgångar inte nått personer med funktionsnedsättning. De fortsätter att halka efter i alla socioekonomiska mätningar över välstånd,

Läs mer