Din egen hälsa är ett projekt för studie-grupper, som vill inspirera personer med lättare psykisk ohälsa att ta kommandot över sitt fysiska och psykiska mående. I projektet tar vi nu fram ett nytt material och ett antal grupper kommer under våren att träffas tillsammans med våra ledare. Vi kommer utvärdera materialet och sedan lansera Din egen hälsa som en studiegrupp som kan användas i verksamheter i hela länet, såsom vårdcentraler, stressmottagningar, kommuner, av anhörigstödjare, inom rehabilitering, på träffpunkter och föreningar.

 Målet med studiegruppen är att ge personer kunskap och verktyg för att själva uppnå och behålla hälsosamma levnadsvanor, underlaget är vårt materiel tillsammans med gruppens erfarenheter.  Materialet finns i tre olika varianter, för äldre 65+, män och för personer med erfarenhet av stress och/eller utmattningssyndrom . Projektet startade i september 2022 och är ett treårigt arvsfondsprojekt. 

Vill du veta mer och/eller ser möjligheter till samarbete kontakta gärna Madeleine Hammarbäck som är projektledare för projektet:  madeleine.hammarback@nsphstockholm.se  

Våra aktuella grupper startar i mars och april – varmt välkommen att delta:

Din egen hälsa: Studiegrupper för seniorer

Plats: Huddinge Vårdcentral
Datum: Start tisdag 23 april – 11 juni – fullsatt
Tid: kl 13.45-15.45

PlatsVikingagården, Vikingavägen 15, Huddinge
Datum: Start torsdag 14 mars, avslut 2 maj
Tid: kl 10.00-12.00

Vill du delta: Mejla till dinegenhalsa@nsphstockholm.se,
fyll i vårt intresseformulär eller ring oss på 076-425 14 51
Att delta är helt kostnadsfritt!

Din Egen hälsa: Studiegrupper för män

Plats: Aktivitetscentrum, Nygatan 4, plan 3 i Södertälje
Datum: Start tisdag 12 mars, avslut 30 april
Tid: kl 14.00-16.00

Vill du delta i Södertälje: Mejla till hanna.hayran-lonn@sodertalje.se, tel 08-5230 28 16

Att delta är helt kostnadsfritt!