Din egen hälsa är ett projekt för studiegrupper som syftar till att skapa förutsättningar för personer med lättare psykisk ohälsa att ta kommandot över sin egen fysiska och psykiska hälsa. I projektet kommer vi att utveckla och testa ett nytt material för studiegrupper där materialet kommer att vara både i fysisk och digital form. Målet är att ge personer kunskap och verktyg för att själva uppnå och vidmakthålla hälsosamma levnadsvanor med socialt stöd av en grupp med liknande erfarenheter.  

En person som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa kommer att leda studiegruppen och efter avslutad studiegrupp finns möjlighet att bilda en stödgrupp. Metoden och det nya materialet kan förutom att användas i grupp även studeras på egen hand och det ska ge stöd till många på ett tillgängligt och inkluderande sätt.  

I projektet är målgruppen personer med lättare psykisk ohälsa såsom oro, ångest och nedstämdhet där vi kommer fokusera på tre undergrupper:   

  • Personer med stress och/eller utmattningssyndrom  
  • Äldre över 65 år 
  • Män med psykisk ohälsa 

Projektet ska nå ut till verksamheter i hela länet, såsom vårdcentraler, stressmottagningar, kommuner, anhörigstödjare, rehabilitering, träffpunkter och föreningar som arbetar med fokus på återhämtning. Efter projekttiden ska metoden och materialet integreras och bli ett naturligt verktyg som NSPH Stockholms län kontinuerligt arbetar med. Projektet startade i september 2022 och är ett treårigt arvsfondsprojekt. 

Har du erfarenhet av psykisk ohälsa eller är yrkesverksam och vill vara med och utveckla innehållet? Tillhör du t.ex. en patient- och anhörigförening eller vårdcentral som vill samarbeta med NSPH Stockholms län för att erbjuda studiegrupper? Vill du veta mer och/eller ser möjligheter till samarbete kontakta gärna Madeleine Hammarbäck som är projektledare för projektet madeleine.hammarback@nsphstockholm.se  

brown leafed tree selective focus photography

Din Egen hälsa: Stress
– Fokusgrupp 5 oktober

Var? Södermannagatan 36, 116 40 Stockholm

Datum: 5 oktober kl 17.30-19.30
10 st träffar varje tisdag med avslut 12 december

Vill du delta: Mejla till dinegenhalsa@nsphstockholm.se
eller kontakta Anna Konrad tel 073-981 65 79

Att delta är helt kostnadsfritt!