Hjärnkoll Stockholm verkar för att minska fördomarna och okunskapen kring psykisk ohälsa genom föreläsande ambassadörer som berättar om sin egen erfarenhet med psykisk ohälsa.

Ambassadörerna föreläser på arbetsplatser, event, i skolor och för organisationer och håller även diskussionsgrupper, utbildningar, paneldebatter samt andra uppdrag.

Hjärnkoll Stockholm

I Stockholm finns det ett hundratal ambassadörer som föreläser om sina olika diagnoser, erfarenheter och bemötande med vården. Med hjälp av ambassadörerna vill Hjärnkoll uppmana fler till att våga prata om psykisk ohälsa.

Hjärnkoll Stockholm arbetar också attitydförändrande genom olika aktiviteter och projekt samt genom samtal med myndigheter i samarbete med andra brukarorganisationer.

Hjärnkoll Stockholm är en del av Riksförbundet Hjärnkoll och ansvarar för verksamheten i Stockholms län.

Hjärnkolls hemsida