Vi vill öka medvetenheten om psykisk ohälsa och visa på att personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa kan bidra till andras välmående. Om vi får ett samhälle som bättre förstår vad som krävs för att förebygga, effektivt vårda och rehabilitera personer som lider av psykisk ohälsa, kommer alla vinna på det. Våra medlemsföreningar tror på att göra jobbet tillsammans.

Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.