Konsultativt stöd till kommunerna

NSPH Stockholms län ger stöd till kommuner för att stärka brukarmedverkan genom att:

  • Erbjuda metodstöd och verktyg för att utveckla inflytande i lokala samverkans- och utvecklingsarbeten, särskilt mellan kommuner och lokala brukarorganisationer
  • Erbjuda utbildning i NSPH:s Handbok för brukarinflytande till kommunernas företrädare tillsammans med brukarrörelsens företrädare
  • Informera beslutsfattare och chefer i kommunala verksamheter i Stockholms län om arbetet

Uppdatera kartläggning och sprida goda exempel

Under 2018 till 2019 genomfördes en förstudie med kartläggning av brukarorganisationer i Stockholms län och arbete med brukarmedverkan bland kommunerna. NSPH Stockholms län har under 2022 uppdaterat kartläggningen genom en översyn av brukarorganisationer och brukarinflytandearenor i länets kommuner. Dessutom har det genomförts en inventering av vilka metoder för brukarinflytande som används i kommunerna. Kunskapen sprids nu till kommunerna i länet och andra intresserade. På en spridningskonferens under vårterminen 2023 kommer kunskap om förutsättningar för och goda exempel på lokal samverkan mellan kommuner och brukarorganisationer att spridas.

Fördjupning med pilotkommuner

NSPH Stockholms län har genomfört två utvecklingspiloter i kommuner som planerar utvecklingsarbete med brukarmedverkan. Fokus var utveckling av samverkan mellan kommun och brukar- och anhörigorganisationer, samt ökad brukarmedverkan i planering och genomförande av insatser för psykisk hälsa.

Kartläggning av brukarinflytande 2022

Slutrapport för perioden april 2022 till mars 2023

Vill du komma i kontakt med oss som arbetar med Brukarinflytandeuppdraget maila då till

inflytandeuppdraget@nsphstockholm.se

I samarbete med