Här nedan får du svar på några av de vanligaste frågorna kring oss och vår verksamhet. Om du inte hittar vad du söker är du välkommen att kontakta oss.

När vi talar om brukarinflytande utgår vi från det inflytande och den delaktighet som patienter, brukare och anhöriga erbjuds i vården och omsorgen och av de samhällsinstanser som har i uppgift att förebygga ohälsa eller stödja oss som drabbas av psykisk sjukdom eller lever med psykiska funktionsnedsättningar. Inflytandet kan ske på olika nivåer. 

Vi på NSPH Stockholms län kan tyvärr inte ge någon direkthjälp, men hänvisar gärna till rätt organisationer. Du är välkommen att kontakta oss på info@nsphstockholm.se. 
Vi har även en lista över olika organisationer som gärna hjälper dig.  

Patient-, brukar- och anhörigföreningar runt om i landet bildar ofta egna nätverk för att driva gemensamma frågor lokalt och regionalt. 
Här hittar du en lista över NSPH:sregionala nätverk. 

Nej, du kan inte bli medlem i NSPH Stockholms län, men i våra medlemsorganisationer kan du bli medlem. Våra medlemsorganisationer hittar du här.

NSPH Stockholms län erhåller ett mindre verksamhetsbidrag och stöd för att driva intressepolitiska frågor från Region Stockholm. Peer Support och vår självmordspreventiva verksamhet drivs på uppdrag av Stockholms stad.  Verksamheten avseende Hjärnkoll Stockholm finansieras via Socialstyrelsen.​ Hälsospåret och Brukarrevision av SIP för barn och unga i samarbete med RSMH-Utbildning finansieras av UPH Storstockholm. Dessutom söker och genomför vi nationella projekt med stöd från Arvsfonden.

Vi lägger ut annonser på webbplatsen när vi har lediga tjänster.

Beroende på vad ditt projekt eller dina studier handlar om finns det olika kontaktpersoner. Men du kan alltid kontakta oss på info@nsphstockholm.se. 
Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på NSPH Stockholms län. 

NSPH:s webbutik för publikationer och material hittar du information om trycksaker och hur du beställer. 

Här har vi samlat NSPH:s informationsmaterial och utbildningsmaterial som handlar om barn och unga.