NSPH Stockholms län består av nio patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa. Medlemmarna representerar olika diagnoser och tillstånd, men vi har väldigt mycket gemensamt.

Våra medlemsorganisationer arbetar var och en med sin inriktning inom psykisk hälsa, och utifrån detta med sitt eget intressepolitiska arbete. Där det är mer effektivt att driva ett gemensamt intressepolitiskt arbete samarbetar vi – det handlar om frågor som rör bland annat kvalitetssäkring, inflytande och delaktighet inom psykiatriskt vård och omsorg.

attention-stockholm-logga

Attention Stockholms Län

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD/ADD, Aspergers syndrom/AST, Tourettes syndrom och språkstörningar.

AnBo

AnBo är en förening för anhöriga till personer med borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning. AnBo bildades 2001 och föreningen fungerar som stöd, gemenskap och kunskapsresurs för anhöriga.

stockholms-brukarförening-logga

Brukarföreningen Stockholm

Brukarföreningen Stockholm är en organisation som helt består av och vänder sig till människor som använder narkotika. Brukarföreningen jobbar med smittskyddsprevention och erbjuder bla samtalsstöd och hjälp med myndighetskontakter.

fmn-logga

FMN

FMN står för Föräldraföreningen Mot Narkotika. Föreningens mål är att stötta alla medberoende och anhöriga för att hitta effektivare och långsiktigare förhållningssätt till beroendeproblematik.

fontänhuset-sköndal-logga

Fontänhuset Sköndal

Fontänhuset Sköndal är ett av Sveriges tretton fontänhus. Fontänhusen arbetar aktivt för att påverka negativa attityder kring psykisk ohälsa och erbjuder arbetsinriktad rehabilitering och stödjer återhämtning hos personer med psykisk ohälsa.

fountain-house-logga

Fountain House Stockholm

Fountain House Stockholm är ett av Sveriges tretton fontänhus. Fontänhusen arbetar aktivt för att påverka negativa attityder kring psykisk ohälsa och erbjuder arbetsinriktad rehabilitering och stödjer återhämtning hos personer med psykisk ohälsa.

ocd-förbundet-logga

OCD-föreningen Stockholms Län

OCD-föreningen Stockholms län är en ideell, förening som ligger under Svenska OCD-förbundet. Föreningen stödjer och informerar personer med OCD och närliggande tillstånd, samt deras anhöriga och närstående.

sane-logga

Sane

Sane – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation är en ideell rikstäckande förening med kansli i Stockholm. Sanes främsta mål är tillgång till tidig diagnos och behandling för personer med neuroinflammatoriska och autoimmuna tillstånd med psykiatriska symtom, främst PANS.

shedo-logga

Shedo

SHEDO står för ”Self Harm and Eating Disorder Organisation”. SHEDO jobbar med att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, ge stöd åt drabbade och anhöriga och arbeta för en bättre vård för dessa grupper.

Andra patient-, brukar- och anhörigföreningar i länet:

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län – sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

https://www.autism.se/stockholm/
https://www.autism.se/om-oss/kontakt/

Balans Stockholm – vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga.

https://balansstockholm.se/
https://balansstockholm.se/kontakt/

RSMH arbetar med kamratstöd, återhämtning och intressepolitik.

http://www.rsmhstockholm.se

Schizofreniforbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande sjukdomar samt består av 40 föreningar

https://schizofreniforbundet.se/projekt/stodlinje-2/
https://schizofreniforbundet.se/foreningar/

SPES i Stockholm – föreningen för suicidprevention och efterlevandestöd i Stockholm

https://spesistockholm.se/
https://spesistockholm.se/fa-stod/

Ångestföreningen – vänder sig till personer med panikångest, generaliserad ångest (GAD), social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet (HSP) är välkommen, liksom anhöriga och närstående

https://www.angest-stockholm.se/
https://www.angest-stockholm.se/vara-aktiviteter/