Medlemsföreningar

 

NSPH Stockholm län består av 10 föreningar inom området psykisk ohälsa inom Stockholms län.

 

Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD/ADD, Aspergers syndrom/AST, Tourettes syndrom och språkstörningar.
Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. I skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.
Attention Stockholms länsförening är en sammanslutning av lokalföreningarna i Stockholms län.
För mer information:
Kontaktuppgifter:
Wennerbergsgatan 1, 112 58 Stockholm
Tel: 08-4476020
Till föreningens webb »

FMN

FMN Storstockholm finns till för dig som oroar dig över en närståendes vanor. För dig som vill se förändring, men kanske inte vet hur. Alla våra rådgivare har själva levt nära någon med ett beroende. Med hjälp av sin erfarenhet och utbildning kan de erbjuda dig de verktyg och perspektiv som behövs för att komma vidare.

FMN står för föräldraföreningen mot narkotika, men sedan starten 1968 har vi vuxit till något mycket större. Med målet att stötta alla medberoende.

Till föreningens webb »

Föreningen Balans Stockholm

Föreningen Balans Stockholm är en lokalavdelning inom Riksförbundet Balans. Vår verksamhet omfattar Stockholms län.

Vi vänder oss till personer och deras anhöriga, som har upplevt depression, bipolär sjukdom, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).

Vi är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser föreningen företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

Till föreningens webb »

Fountain House Stockholm

Fontänhusmodellen är det mest omfattande programmet inom det socialpsykiatriska fältet. Verksamheten vid Fountain House Stockholm betonar både arbete och gemenskap, och stödjer individen i alla områden i livet som påverkas när man lever med psykisk ohälsa. Hos oss engagerar sig personer med psykisk ohälsa som medlemmar, och deras deltagande i verksamheten baserar sig på frivillighet

Till föreningens webb »

IFS Stockholmsdistriktet

Intresseföreningen för schizofreni (IFS) Stockholmsdistriktet är en sammanslutning av lokala föreningar och grupper för personer med schizofreni och liknande psykoser och deras anhöriga i Stockholm och länet. Föreningen ordnar studiecirklar, samtalsgrupper främst för anhöriga samt föreläsningar, information och öppna hus för medlemmar och intresserade med teman som berör psykosproblematik, vård och omsorg.

Till föreningens webb »

OCD-föreningen Stockholms län

OCD-föreningen Stockholm är en ideell förening för personer med tvångssyndrom (OCD), BDD m.fl. OCD-relaterade tillstånd och deras anhöriga. OCD-symtom (som samlingsnamn) uppträder oftast i barn och ungdomsåren. Om adekvat behandling sätts in och följs upp kan barnet/den unga klara skolan med stöd och gå vidare i sitt vuxenblivande. Om behandling uteblir eller är otillräcklig kan tillståndet leda till en allvarlig och livslång funktionsnedsättning. Föreningen erbjuder information om evidensbaserad behandling bl.a. i föreläsningar med professionella och erbjuder möjligheter att träffa andra i liknande situation genom Öppet hus och stödgrupper

Till föreningens webb »

RFHL

Rekonstruktion av Stockholmsföreningen pågår

Till föreningens webb »

RSMH Stockholms läns distrikt

Till föreningens webb »

Shedo

SHEDO – Selfharm and Eating Disorder Organisation – självskadebeteende och ätstörningar

är en ideell intresseförening som riktar sig till drabbade, anhöriga och yrkesverksamma.
Föreningen arbetar med att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, genom
t.ex. föreläsningar och trycksaker, ge stöd åt drabbade och anhöriga via bl.a. Självskadechatten,
jourmail och stödforum samt arbetar för en bättre vård för dessa grupper genom deltagande i
brukarråd, intressepolitiskt program, samverkan med psykiatrin och opinionsskapande.

Kontakt och information finns på hemsidan www.shedo.se

Till föreningens webb »