NSPH Stockholms län består av nio patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa. Medlemmarna representerar olika diagnoser och tillstånd, men vi har väldigt mycket gemensamt.

Våra medlemsorganisationer arbetar var och en med sin inriktning inom psykisk hälsa, och utifrån detta med sitt eget intressepolitiska arbete. Där det är mer effektivt att driva ett gemensamt intressepolitiskt arbete samarbetar vi – det handlar om frågor som rör bland annat kvalitetssäkring, inflytande och delaktighet inom psykiatriskt vård och omsorg.

Attention Stockholms Län

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD/ADD, Aspergers syndrom/AST, Tourettes syndrom och språkstörningar.

Brukarföreningen Stockholm

Brukarföreningen Stockholm är en organisation som helt består av och vänder sig till människor som använder narkotika. Brukarföreningen jobbar med smittskyddsprevention och erbjuder bla samtalsstöd och hjälp med myndighetskontakter.

FMN

FMN står för Föräldraföreningen Mot Narkotika. Föreningens mål är att stötta alla medberoende och anhöriga för att hitta effektivare och långsiktigare förhållningssätt till beroendeproblematik.

Fontänhuset Sköndal

Fontänhuset Sköndal är ett av Sveriges tretton fontänhus. Fontänhusen arbetar aktivt för att påverka negativa attityder kring psykisk ohälsa och erbjuder arbetsinriktad rehabilitering och stödjer återhämtning hos personer med psykisk ohälsa.

Fountain House Stockholm

Fountain House Stockholm är ett av Sveriges tretton fontänhus. Fontänhusen arbetar aktivt för att påverka negativa attityder kring psykisk ohälsa och erbjuder arbetsinriktad rehabilitering och stödjer återhämtning hos personer med psykisk ohälsa.

OCD-föreningen Stockholms Län

OCD-föreningen Stockholms län är en ideell, förening som ligger under Svenska OCD-förbundet. Föreningen stödjer och informerar personer med OCD och närliggande tillstånd, samt deras anhöriga och närstående.

Sane

Sane – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation är en ideell rikstäckande förening med kansli i Stockholm. Sanes främsta mål är tillgång till tidig diagnos och behandling för personer med neuroinflammatoriska och autoimmuna tillstånd med psykiatriska symtom, främst PANS.

Shedo

SHEDO står för ”Self Harm and Eating Disorder Organisation”. SHEDO jobbar med att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, ge stöd åt drabbade och anhöriga och arbeta för en bättre vård för dessa grupper.

Trygga Barnen

Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse. Stiftelsen stöttar barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med alkohol, andra droger och/eller mår psykiskt dåligt.