Du visar för närvarande Rapport om suicidalitet och självskadebeteende

Rapport om suicidalitet och självskadebeteende

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Vår medlemsförening Sane har färdigställt en rapport där 240 föräldrar och närstående till personer med PANS eller annat immunpsykiatriskt tillstånd besvarat en enkätundersökning.

rapporten som finansierats med stöd av Folkhälsomyndigheten, framkommer det att självmordsförsök förekommit hos 14 procent. Majoriteten har gjort upprepade försök att avsluta sitt liv. Över hälften av barnen som gjort självmordsförsök var under 15 år vid första försöket, en fjärdedel var under 11 år. Över hälften av dem med PANS eller annat immunpsykiatriskt tillstånd har eller har haft självskadebeteende, varav den övervägande delen var yngre än 12 år när handlingen debuterade. Förekomsten var lika vanlig bland flickor och pojkar.

Rapporten visar också att de som gjort suicidförsök och/ eller haft självskadebeteende ofta saknar hopp om att livet kommer att bli bättre. Isolering och utanförskap och att symtomen upplevdes som outhärdliga var inte ovanligt.

Läs hela rapporten här.

Lämna ett svar