Du visar för närvarande Nu utbildar vi i Första hjälpen för psykisk hälsa! 

Nu utbildar vi i Första hjälpen för psykisk hälsa! 

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

NSPH Stockholm utbildar nu yrkesgrupper och allmänhet, i bemötande av personer med psykisk ohälsa för att minska lidande och som en del i suicidprevention. Programmet sprider också kunskap om diagnoser, psykisk ohälsa och kris vilket kan leda till att fördomar och negativa attityder minskar. 

Vi har två utbildade instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsaMHFA (Mental Health First Aid) som utvecklades i Australien. Precis som hjärt-lungräddningens L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns ett Första hjälpen-program vid olika psykiska kristillstånd, med en handlingsplan. Kursdeltagaren ges kunskaper som gör det möjligt att ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. 

Kursen ges till yrkesgrupper och allmänhet och har fokus på bemötande av olika åldrar. Vuxna eller äldre är en 12 timmars kurs medan fokus på unga ges under 14 timmar. Alla kurser kan delas upp i olika tidsmoduler för att underlätta att fler kan delta. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.  

Kontakta oss på info@nsphstockholm.se för intresseanmälan. 
 

Läs gärna mer: 

NASP/KI – MHFA: https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa 

Lämna ett svar