Du visar för närvarande NSPH Stockholms län söker verksamhetschef 

NSPH Stockholms län söker verksamhetschef 

 • Kommentarer på inlägget:2 kommentarer

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Stockholms län är en samarbetsorganisation av föreningar som arbetar för att främja psykisk hälsa med de egna erfarenheterna som verktyg. Målet är att uppnå trygga och effektiva insatser I vården och omsorgen genom ökat brukarinflytande. NSPH Stockholm har nio medlemsföreningar. 

Vi företräder det nationella NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) på regional nivå. NSPH arbetar för att utveckla verktyg och strategier som vuxit fram ur patienter, brukare och anhörigas samlade kunskaper och erfarenheter. 

NSPH Stockholms län bedriver bland annat verksamheterna Hjärnkoll (föreläsningar av egenerfarna), Hälsospåret/Din egen hälsa (studiecirklar), Suicidprevention, PEER Support (anställda egenerfarna) samt – ett uppdrag från Kommunförbundet Storstockholm – att utveckla brukarinflytandet i länet. 

Arbetet är förlagt till vårt kansli på Södermalm i Stockholm. Det finns goda möjligheter till hemarbete. Vi har idag ett tiotal anställda i vår verksamhet. Vi är därtill arbetsgivare för ett tiotal peer supportrar som arbetar inom Socialtjänsten i Stockholm stad. Arbetsgivaransvaret för denna verksamhet kommer hösten 2023 att föras över till Stockholm stad. Vår roll kommer då att bli att rekrytera, utbilda, implementera, fortbilda och handleda. 

NSPH Stockholms läns verksamhet har vuxit snabbt de senaste åren och vi behöver bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete där vår roll i förhållande till medlemsföreningarna och de regionala huvudmännen är i fokus. Verksamhetschefen kommer att vara delaktighet i detta arbete men huvudansvaret ligger på föreningens styrelse. 

Tjänsten som verksamhetschef 

Vi söker en verksamhetschef med inriktning på samordning, arbetsledning, administration och ekonomisk uppföljning. Idag anlitar vi en redovisningsfirma som sköter den löpande bokföringen. Verksamhetschefen kommer att ha ett nära samarbete med NSPH Stockholm läns styrelse samt med en kommunikatör med intressepolitisk inriktning som är anställd på deltid. Tjänsten är en visstidsanställning i ett år med chans till förlängning, och avser deltid (cirka 75 %), tjänstgöringsgraden kan höjas om vi kommer överens om att andra arbetsuppgifter ska läggas till. 

Erfarenhet och kompetens som vi efterfrågar 

 • erfarenhet av administration 
 • vana vid att upprätta budgetar och budgetuppföljning 
 • kunna ta del av och analysera ekonomiska rapporter 
 • erfarenhet av att skriva ansökningar och redovisningar av dessa gentemot bidragsgivarna 
 • kunskap om Microsoft Office 365 (Outlook, Teams, OneDrive) 
 • erfarenhet av att samordna olika verksamheter och skapa överblick 
 • erfarenhet av personal- och arbetsmiljöarbete 

Egenskaper vi skulle uppskatta 

 • noggrannhet med dokumentation 
 • lyhördhet gentemot styrelse och anställda 
 • erfarenhet av arbete inom civilsamhället 
 • egen eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa/beroendeproblematik 
 • ha ett genuint intresse för frågor som rör psykisk hälsa 

Din ansökan med CV vill vi ha per e-post till jobb@nsphstockholm.se senast den 31 mars 2023. Ange löneanspråk. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ytterligare information kan lämnas av tf. verksam-hetschef Anders Pettersson anders pettersson@nsphstockholm.se eller ordförande Kjell Broström kjell.brostrom@nsphstockholm.se 

Detta inlägg har 2 kommentarer

 1. birgit eriksson

  Verksamhetschef. Hur lång är visstidställningen? NSPF

  1. NSPH Stockholm

   Ett år med chans till förlängning!

Lämna ett svar