Du visar för närvarande Enkät om livssituationen för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga

Enkät om livssituationen för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Har din psykiska hälsa någon gång hindrat dig från att gå i skolan, arbeta, utbilda dig eller genomföra annat som varit viktigt för dig? Har du någon gång fått vård eller stöd för din psykiska hälsa? Är du anhörig till någon som fått vård och stöd för sin psykiska hälsa, eller vars psykiska hälsa hindrat dem från att göra det de vill? Om detta låter bekant vill vi gärna att du svarar på enkäterna från Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

Vi vill veta mer om livssituationen för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga. Enkäten tar upp erfarenheter av exempelvis vård och omsorg, samt på hur delaktig man får vara i olika insatser. I år fokuserar enkäten särskilt på hur den ekonomiska situationen ser ut. Resultaten presenteras i en rapport som publiceras den 10 oktober 2024.

Enkäterna går att svara på mellan 8 januari och 29 februari 2024. Du som svarar är anonym. Men om du är intresserad av att bli intervjuad av oss eller delta i en fokusgrupp behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

Många har redan besvarat Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPHs enkät om hur livsvillkoren ser ut för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Men som statistiken visar behöver vi fler svar från män i alla åldrar. Dela och sprid gärna i ditt nätverk!

Läs mer och besvara enkäten på NSPH’s hemsida.
www.nsph.se

Enkät – Egen erfarenhet – https://buff.ly/48Zama7

Enkät – Anhörig – https://buff.ly/3tNjC2t

Lämna ett svar