Du visar för närvarande Konferensen ”Barnets bästa” 6 oktober – UPH följer upp brukarrevision av SIP

Konferensen ”Barnets bästa” 6 oktober – UPH följer upp brukarrevision av SIP

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

”Barnets bästa” är ett en uppföljning av en Brukarrevision av SIP till barn och unga som RSMH-Utbildning genomförde i samarbete med NSPH Stockholm på uppdrag av UPH Stockholms län.

Resultaten visade på mycket stora avvikelser i hur SIP fungerade jämfört med vad som är tänkt.  Barnen var exempelvis nästan aldrig med på SIP-möten. UPH ville följa upp med seminarier där förbättringar skulle diskuteras. Det blev bl.a. ”Barnets Bästa”.

Länk till konferensen den 6 oktober på Piperska Muren:

Länk till Slutrapporten från Brukarrevisionen:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-content/uploads/2022/05/Rapport_Brukarrevision-av-samordnad-individuell-plan-SIP_220523.pdf

Lämna ett svar