Genom studiematerialet Din egen hälsa vill vi lotsa deltagarna mot en ökad medvetenhet om hur just de fungerar, för att uppnå god hälsa.

Vi utgår ifrån det Salutogena perspektivet, alltså att man fokuserar på det som är friskt och bra, och på de faktorer som upprättar hälsa. Vi jobbar både med acceptans och förändring. Mål och delmål är viktiga verktyg för att skapa förändring, det är inte meningen att ställa krav på deltagaren utan snarare uppmuntra till att sätta så rimliga mål och delmål så att de faktiskt går att genomföra.

Om innehållet

Förutom att fundera över ett antal teman är tanken med materialet att deltagarna ska få en användbar verktygslåda som de kan använda och ta med sig i livet. Vi testar nya vanor och rutiner, tränar på att reflektera, undersöker vad som motiverar oss och tar hand om våra insikter. Varje kapitel avslutas med en reflekterande övning för att pröva på och diskutera i grupp. Samt en hemuppgift att reflektera över hemma.

Det finns tre olika material – ett för gruppen seniorer, ett för gruppen män och ett för gruppen som upplever ohälsosam stress.

Läs provversioner av materialen här. Klicka på de fyra pilarna i nedre högra hörnet så får du upp en större bild.