Under 2024 genomför vi ett antal pilotgrupper. Deltagarna är med och utvärderar materialet, som sedan ska lanseras under 2025. Är du senior 65+ eller man eller har erfarenhet av ohälsosam stress, och vill lära dig mer om din fysiska och psykiska hälsa tillsammans med andra? Då kan du anmäla ditt intresse till våra kommande studiegrupper. Att delta är helt kostnadsfritt. För att kontakta oss maila: dinegenhalsa@nsphstockholm.se

Studiegruppen som metod

En studiegrupp är ingen kurs utan blir skapad tillsammans med deltagarna. Ledaren leder gruppen efter ett antal teman och kan ta hjälp av deltagarna för att tillsammans svara på alla frågor. Det är en studiegrupp som handlar om att diskutera och lära av varandra.

Studiegruppen blir en möjlighet för dig att tillsammansmed gruppen fundera över ett antal teman som är viktiga för vår hälsa. Ledarens roll är att leda gruppen genom tematräffarna utan att vara allvetande. Alla bidrar till cirkelns innehåll, och alla deltagares erfarenheter kan omvandlas till insikter.

Materialet

Vårt material bygger på vetenskap och sådant som är allmänt känt idag, men som vi vet är all kunskap föränderlig och vi vill med vårt material uppmuntra till ett livslångt lärande. Och en tro på att just dina erfarenheter och din kunskap är viktig. Använd det du har, ta med dig det du kan på vägen och bygg alltid på med ny kunskap, så skapar du ditt egna universitet!