1177
www.1177.se

Folkhälsomyndigheten
www.dinpsykiskahalsa.se

Habilitering och hälsa, Region Stockholm
www.habilitering.se

Hjärnfonden
www.hjarnfonden.se

Hjärt och Lundfonden
www.hjart-lungfonden.se

Linköpings universitets livsstilstest
https://response.alexit.se

Livsmedelsverket
www.livsmedelsverket.se

Mind
www.mind.se

Riksföreningen Äldres hälsa
www.aldreshalsa.com

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder stöd via telefon och på nätet. Stöden på denna lista är kostnadsfria och tillgängliga för alla i hela Sverige. Du kan vara anonym om du vill.