Du visar för närvarande SNAPHs kursutbud våren 2021

SNAPHs kursutbud våren 2021

Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa – SNAPH erbjuder under våren ett antal kurser och föreläsningar riktade till anhöriga mer information hittar du här. Till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier finns en särkild utbildnings serie här.