Du visar för närvarande NSPHs Webbutbildning i brukarinflytande

NSPHs Webbutbildning i brukarinflytande

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

NSPH har skapat en Webbutbildning där vi har samlat all vår erfarenhet och kunskap i tre utbildningar om brukarinflytande. Vill du skapa en bättre vård i nära samverkan mellan egenerfarna, professionen och vetenskapen? Då har du hittat helt rätt!

Mycket av materialet i utbildningen är framtaget av NSPH i Västra Götaland, finansierat av Region Västra Götaland och VästKom. Även NSPH Skåne har varit med och bidragit med material.

Gå till utbildningsplattformen via NSPH Riks hemsida


Mer om utbildningen:


För dig som är chef eller beslutsfattare

Du kommer få lära dig:

  • Vad brukarinflytande är.
  • Brukarinflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå.
  • Hur du kan jobba systematiskt för att implementera brukarinflytande.


För dig som jobbar inom vård och omsorg

Du kommer få lära dig:

  • Vad brukarinflytande är.
  • Vilka aktiviteter för att stärka brukarinflytande som kan användas i din verksamhet.
  • Implementering av brukarinflytande i en verksamhet.


För dig som är aktiv inom brukarrörelsen

Du kommer få lära dig:

  • Vad brukarinflytande är.
  • Hur du kan arbeta systematiskt för att implementera brukarinflytande.
  • Aktiviteter och arbetssätt för att stärka den lokala brukarrörelsens arbete med. brukarinflytande

Lämna ett svar