Du visar för närvarande Nationell PEER Support konferens

Nationell PEER Support konferens

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Den 19 och 20 maj hölls den första nationella PEER Support-konferensen. Initiativet togs av PEER Support Stockholm och medverkade gjorde representanter från Örebro, Västernorrland, Västerbotten, Jönköping, Skåne, Västra Götaland och Stockholm.

“Viktigt för oss som arrangörer var att skapa tillfälle för framförallt våra peer supportrar att träffas och diskutera deras goda exempel och utmaningar men också för våra andra yrkesroller som verksamhetsledare, handledare och verksamhetschefer som arbetar med och runt PEER Support. Det fanns och finns ett stort behov av utbyte av erfarenheter och samverkan länen emellan.”

“För att konferensen skulle kännas så meningsfull som möjligt för samtliga deltagare så röstades diskussionsfrågor som togs upp fram och det ledde till mycket givande och uppskattande diskussioner. Vi har nu ett underlag att arbeta vidare med inom de olika PEER Support funktionerna och inom respektive län.” skriver PEER Support Stockholm.

Konferensen hölls helt digitalt och 54 personer deltog. Enligt utvärderingen så var konferensen både uppskattad och efterlängtad.

Nästa års konferens kommer arrangeras av Västra Götalands län. “Vår förhoppning är att det i fortsättningen kan arrangeras som en hybrid konferens som tillåter både fysiska och digitala deltagare.” berättar PEER Support Stockholm.

Lämna ett svar