Du visar för närvarande Visa Vägar

Visa Vägar

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Visa vägar 2021 är en halvdagskonferens skapad av NSPH (riks) som visar på möjligheterna med verktyg och metoder för ökat brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg. NSPH Stockholms län deltar och presenterar bland annat vår verksamhet PEER Support.

Konferensen är avgiftsfri och vänder sig till alla som är intresserade av brukarorienterat utvecklingsarbete för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatri:

  • huvudmän som vill veta mer om hur man på ett konkret sätt kan utveckla verksamheten med ett brukarperspektiv.
  • engagerade inom brukarrörelsen som vill blir inspirerade till att vara med och genomföra kvalitetshöjande insatser med brukarledda metoder och verktyg

Under konferensen kommer ni kunna ta del av konkreta metoder och verktyg för brukarinflytande, som den uppmärksammade Återhämtningsguiden och möjligheterna med att ta in peer supportrar, professionella kamratstödjare, i en verksamhet.

Representanter från brukarrörelsen berättar om hur metoderna kan användas för att skapa brukarledda kvalitetsförbättringar, medan representanter från olika verksamheter delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med brukarorienterade verktyg.

 LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR 

Lämna ett svar