Du visar för närvarande NSPH uppmärksammar Ungas psykiska hälsa på Världsdagen för mental hälsa 10/10

NSPH uppmärksammar Ungas psykiska hälsa på Världsdagen för mental hälsa 10/10

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Den 10 oktober är det dags att återigen uppmärksamma World Mental Health Day. I år riktar NSPH Riks fokus mot ungas psykiska hälsa. Under konferensen får vi aktuell fakta om ungas psykiska hälsa, höra ungas egna röster och exempel på hur vi vuxna kan erbjuda bättre hjälp.

Evenemanget sänds digitalt och det finns plats för begränsat antal deltagare på plats i studion i Stockholm. Det finns möjlighet att se konferensen i efterhand via vår Youtube. Kostnadsfritt!

Anmäl dig här

Program

13.00 – Sändningen startar
Maria Sundström, verksamhetschef på NSPH och Hjärnkoll, leder oss genom eftermiddagen

13.05 – Inledningstal
Kerstin Evelius, sektionschef för Uppdrag psykisk hälsa på SKR 

13.15 – Kartläggning av ungas psykiska hälsa
Sara Fritzell från Folkhälsomyndigheten presenterar lärdomar från deras och MUCF:s kartläggning om ungas psykiska hälsa: Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva.

13.35 – Psykiatrin i siffror – barn och unga
Mikael Malm från SKR presenterar relevant data från kartläggningen
Psykiatrin i siffror med fokus på barn- och ungdomspsykiatrin.

14.05 – Föreläsning med Emilia
Emilia, Hjärnkollambassadör, föreläser om sitt liv som maskrosbarn. Hon växte upp i ett hem som präglades av psykisk ohälsa våld och missbruk. Hon delar med sig av hur dessa erfarenheter ledde till psykisk ohälsa som fick uttryck i självskadebeteende, ätstörning, depression, panikångest och mobbing. Emilia förmedlar hur hon själv lyckades utvecklas och överleva trots detta trauma och vilken kraft det var som var drivande. 

14.35 – “Man blir mer sjuk av att få hjälpen att fungera!”
Samtal med brukarrepresentanter och projektledare för Region Sörmlands projekt Tillsammans för unga vuxna. Samtalet leds av Mårten Jansson, NSPH.

14.55 – “Bjud inte in oss – ge oss verktyg att bjuda in er!”
Samtal med deltagare och projektledare i Funktionsrätt Uppsala kommuns dialogprojekt Jag gör politik. Projektet drevs tillsammans med unga vuxna med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som står utanför arbete och studier. Samtalet leds av Mårten Jansson, NSPH.

Illustrationer: Kari Modén

15.25 – Föreläsning med Angelica
Angelica, Hjärnkollambassadör, berättar om hur hennes liv har sett ut fram till idag och vilka vändpunkter som varit viktiga för att få en bra samvaro. Hon tar oss med på en resa där hon berättar hur svårt det kan vara att växa upp och gå i skolan där höga krav, skönhetsideal och känslan av att vara annorlunda fick henne att må dåligt. Angelica har diagnoserna Asperger och ADD och har erfarenhet av depression, ångest och ätstörningar. Hon berättar om när livet varit som svårast men vad som har gjort att hon idag mår bättre och lever ett bra liv. Hon vill belysa att även när allt känns som svårast så går det att hitta vägar framåt. Syftet med föreläsningen är att lämna åhörarna med en positiv känsla och inge en känsla av hopp.

16.00 – Sändningen avslutas

Lämna ett svar