Hjärnkoll Stockholm

Våga prata om psykisk ohälsa!

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är idag den främsta orsaken till sjukfrånvaro på jobbet. Även bland de yngre ökar den psykiska ohälsan och hälften av de unga i Sverige har psykosomatiska symtom. Hjärnkoll vill öppna upp för att våga prata om hur vi mår psykiskt för att bryta stigman och minska fördomar.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!

Hjärnkoll verkar genom våra ambassadörer, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som med sin egen berättelse sprider kunskap på arbetsplatser, organisationer, i vården och på skolor. Du kan boka dem för en föreläsning, workshop eller samtalsgrupp. Ambassadörerna kan även medverka i fokusgrupper, intervjuer och andra samtal.

Vi har också särskilda koncept inom psykiatri – för personal inom psykiatrin, där ni får träffa ambassadörer med erfarenhet av slutenvården, arbetsliv – där specialutbildade ambassadörer berättar om hur man får arbetslivet att fungera med psykisk ohälsa och unga – där unga ambassadörer berättar om sina erfarenheter av skola, vård och arbetsliv. Se filmen om de unga ambassadörerna!

Ladda ner vår folder! (PDF)

 

GÅ TILL HJÄRNKOLL STOCKHOLMS WEBBPLATS

 

Kontakt: Lou Rehnlund, regional samordnare
lou.rehnlund@hjarnkollstockholm.se
072 003 6024