Hjärnkoll Stockholm

Våga prata om psykisk ohälsa!

I Stockholm har Hjärnkoll runt 90 ambassadörer som fått särskild utbildning i att sprida kunskap och motverka fördomar om psykisk ohälsa på arbetsplatser, organisationer, i vården och på skolor.

Kontakt: Lou Rehnlund, regional samordnare
lou.rehnlund@hjarnkollstockholm.se 070 369 5118 www.hjarnkollstockholm.se

Du kan boka dem för till exempel en föreläsning, workshop eller samtalsgrupp. Ambassadörerna kan även medverka i fokusgrupper, intervjuer och andra samtal. Våra ambassadörer har erfarenheter som:

ADHD * ADD * AST/Autism/Aspergers * Tourettes * OCD/tvång * Bipolär * GAD * BDD/Dysmorfofobi * Specifik fobi * EIPS/Borderline * PTSD * Samlarsyndrom * Paniksyndrom * Depression * Dyslexi * Dyskalkyli * Schizofreni och liknande tillstånd * Psykos * Inlagd på slutenvård * Tvångsvård * Bältning * ECT (el-behandling) * Ångesttillstånd * Självskada * Suicidförsök * Alkoholmissbruk * Tablettmissbruk * Drogmissbruk * Kriminalitet * Poliskontakt/hämtad av Polis * Våld i hemmet/nära relationer * Skolavhopp och hemmasittade * Utländsk bakgrund * Flykt och migration * Hedersproblematik * HBTQ och psykisk ohälsa * Lindrig utvecklingsstörning * Bott i fosterhem/fosterfamilj * Förlossningspsykos.
Vissa föreläsare kan föreläsa på engelska, arabiska och andra språk. Läs mer om våra ambassadörer. Nu har vi även digitala föreläsningar!

Hjärnkoll Stockholm driver även:

VÅGA PRATA – psykisk ohälsa på sociala medier
Ett projekt för unga med stöd från Postkodsstiftelsen. Över 170 000 besök på webbplatsen under de första halvåret!

Samtal i St Paul
Live-samtal om psykisk ohälsa som setts av över 70 000 personer! Ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission och Hjärnkoll Stockholm.

Stanna kvar i skolan
Workshops för högstadie-och gymnasieelever för att samtala om hur vi mår på insidan.

Läs mer om vår verksamhet på www.hjarnkollstockholm.se!