Peer Support

Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Peer Support Stockholm opererar i Stockholms län. Peer Support kan användas i psykiatrisk öppen- och slutenvård, socialpsykiatrisk verksamhet, rehabilitering samt i olika former av ACT-modeller. Arbete utgår ifrån att … Fortsätt läsa Peer Support