Du visar för närvarande Vill du stötta ungdomar som lever nära psykisk ohälsa?

Vill du stötta ungdomar som lever nära psykisk ohälsa?

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

MeWe- är en modell för att stötta ungdomar mellan 14-18 år som lever i familjer/miljöer med psykisk ohälsa.

Närmare var tionde 15-åring i Sverige ger omfattande hjälp och stöd till någon anhörig. Att ge omsorg till en närstående kan göra att man känner press och stress, vilket kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och avhopp och framtida hälsoproblem.

Målet med MeWe-modellen är att stärka unga omsorgsgivares övergång till vuxenlivet och bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande.

Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, kommer under föreläsningen att presentera MeWe-modellen. Utbildningar för ledare och cirklar för ungdomar kommer att starta under hösten 2021. Föreläsning den 8 september – kl.18.00 – 19.30

Med vänlig hälsning,

SNAPH

Anmälan

Lämna ett svar