Hälsospåret är en studiecirkel som syftar till att hjälpa personer med psykisk ohälsa att ta kontroll över sitt eget mående. Du som studiecirkelledare har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Du behöver inte vara expert och du får utbildning innan du börjar. Ersättning utgår till studiecirkelledaren.

En av våra målsättningar är att stärka personer med psykisk ohälsa genom att de själva bidrar till sin egen hälsa. Studiecirkel är framtagen av Studieförbundet Vuxenskolan med tillhörande studiematerial och studiehandledning.

Så här funkar det:

En eller två personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att bli cirkelledare och dessa håller i sin tur utbildningar för personer med psykisk ohälsa. Studiecirkeln innefattar 10 gånger med möjlighet till 5 fördjupningsgånger.

Teman för träffarna är följande:

  • Balans i vardagen. Vad som ger energi och vad som tar energi.
  • Vår fantastiska hjärna. Om hjärnstress och vad hjärnan mår bra av.
  • Matens betydelse. Betydelsen av att äta regelbundet och känna skillnad på hunger och sug.
  • Inspiration till motion. Både vår fysiska kropp och hjärnan mår bra av att vi är i rörelse.
  • Stress och stressplanering. Hur stress känns i kroppen och hur man så tidigt som möjligt kan upptäcka den.
  • Mindfulness och självmedkänsla. Vad innebär mindfulness och självacceptans och hur vi kan tillämpa det.
  • Sov gott – Vår betydelsefulla sömn. Vi behöver sova och går igenom vad som händer i kroppen om vi inte sover.
  • Hållplats/Att behålla goda vanor. Goda vanor som vi kan utveckla för att uppnå en förändring och behålla det uppnådda målet.
  • Beroende. Skillnaderna på en ovana, överkonsumtion och ett beroende.
  • Att höra till. Det är möjligt att bryta ofrivillig och långvarig ensamhet/isolering.

Du kommer att få ett arvode på 220 kr/timme och detta inkluderar då även en timmes planering per tillfälle. Antalet studietimmar per tillfälle varierar. Utbetalning sker efter avslutad cirkel.

Är du intresserad av att bli studiecirkelledare för Hälsospåret? Hör av dig till madeleine.hammarback@nsphstockholm.se