NSPH Stockholms förslag till regionen om specialistpsykiatrins framtida struktur

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreder just nu den framtida strukturen för psykiatri för vuxna i Stockholms län och NSPH Stockholms län är glada över att ha fått lämna våra synpunkter. Anställda och förtroendevalda inom NSPH Stockholms län har alla erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen egen erfarenhet eller som anhöriga. Flertalet av våra medlemsföreningar och anställda … Fortsätt läsa NSPH Stockholms förslag till regionen om specialistpsykiatrins framtida struktur