Du visar för närvarande NSPH Stockholms förslag till regionen om specialistpsykiatrins framtida struktur

NSPH Stockholms förslag till regionen om specialistpsykiatrins framtida struktur

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreder just nu den framtida strukturen för psykiatri för vuxna i Stockholms län och NSPH Stockholms län är glada över att ha fått lämna våra synpunkter. Anställda och förtroendevalda inom NSPH Stockholms län har alla erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen egen erfarenhet eller som anhöriga. Flertalet av våra medlemsföreningar och anställda i våra verksamheter har medverkat med synpunkter i vårt yttrande. Vi har samlat in och sammanställt vår syn på bristerna inom psykiatrin, vi kommer även med många konkreta förslag, och ett 25-sidor långt dokument skickades till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen den 7 oktober. Dessa frågor besvarades:

Finns det något område inom den psykiatriska specialistvården som ni, i egenskap av brukare eller anhöriga, upplevt att ni inte får likvärdig vård som övriga vuxna befolkning i Stockholms län, i så fall vilket? Utveckla gärna. 

Upplever ni, i egenskap av brukare eller anhöriga, några särskilda behov när det gäller den psykiatriska vården som inte tillgodoses av Region Stockholm idag, i så fall vilka? Utveckla gärna. 

Har ni förslag på hur den psykiatriska specialistvården bör vara organiserad för att möta dessa eventuella behov? 


Lämna ett svar