Hälsospåret

Under 2018-2020 kommer NSPH Stockholms län att genomför 15 studiecirklar i Hälsospåret.