Du visar för närvarande Unga vuxna-mässa på Fountain house Stockholm den 4 juni

Unga vuxna-mässa på Fountain house Stockholm den 4 juni


Tid och plats: 
4:e juni klockan 15:00-18:00. Fountain House Stockholm, Götgatan 38 (Medborgarplatsen/Slussen). Det kommer finnas pizza och fika.

Unga vuxna-mässan har fokus på psykisk (o)hälsa och att få möjlighet till att hitta rätt stöd som ung. Tanken med mässan är att unga vuxna (16-30 år) ska få möjlighet att träffa olika verksamheter belägna på Södermalm som kan hjälpa unga kopplat till olika livsfrågor. Det kan till exempel gälla att hitta arbete, aktiviteter, samtalsstöd, få hjälp med ekonomin eller hitta en gemenskap. Det kommer finnas möjlighet till att ställa frågor, få information samt träffa andra i liknande situation. Det går bra att ta med en kompis eller anhörig för de som vill. Evenemanget är gratis och riktar sig till personer boende i Stockholm. 

Klockan 16:30 kommer en föreläsare från Tilia föreläsa. Tilia är en ideell organisation som arbetar för ungas psykiska hälsa. Tilia arbetar stödjande, förebyggande och opinionsbildande. I föreläsningen får du ta del av föreläsarens egna erfarenheter kring att hantera yttre- och inre förväntningar vad gäller olika situationer i livet.

Deltagande verksamheter som kommer finnas representerade är:

Fountain House Stockholm, Tilia, RFSL (Queerkväll), Jobbtorg Unga Globen, Jobbtorg Unga Skärholmen, Zebran, Iwork, Personlig Ombud (Södermalm), Fryshuset, Alfa, NxtMe, Hjärnkoll, Misa Ung, SOS Barnbyar, Bron, Novum (Samordningsförbundet), Södermalms Ungdomsmottagning mfl.