Du visar för närvarande Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Med anledning av coronapandemin har SKR tagit initiativ till en stödlista som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid. Ett stort antal aktörer medverkar till att utveckla stödlistan.

I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar. Detta möter många invånare och inte minst de som jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Tillsammans med ett hundratal aktörer – kommuner, regioner, myndigheter och frivilligorganisationer – har SKR tagit fram en omfattande samling råd och länkar till olika former av stöd på projekt Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats.

För att göra det så enkelt som möjligt att hitta bland de olika formerna av stöd, har de ställts samman i fyra olika grupper:

Stödlista psykisk hälsa i kristider för barn upp till 12 år
Stödlista psykisk hälsa i kristider för ungdomar mellan 12 och 25 år
Stödlista psykiska hälsa i kristider för vuxna

Stödlista psykiska hälsa i kristider för äldre

För varje grupp finns till exempel råd för den som känner oro och ångest.

Mer information hos SKR.