Du visar för närvarande Rekordstort deltagande under Visa vägar 2021

Rekordstort deltagande under Visa vägar 2021

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Konferensen Visa Vägar hade rekordstort antal deltagare, 800 personer från hela landet. Årets Visa Vägar hölls den 7 maj digitalt och fokus låg på hur vi kan skapa mer brukarorienterad vård och stöd för personer med psykisk ohälsa. Röster höjdes från brukarleden att regionerna måste våga ta steget vidare och sluta avtal med civilsamhället kring vårdutveckling baserat på metoder för systematiskt brukarinflytande.

– Vi är glada över det stora intresset för konferensen. Vi har åhörare från hela Sverige med oss idag och många av er jobbar inom kommun eller region med frågor som rör psykiatrin eller socialpsykiatrin, vilket vi verkligen uppskattar då ni är en viktig målgrupp som vi vill nå ut till, sade moderatorn Conny Allaskog, tillika nyvald ordförande för NSPH, när han inledde dagen.

Vi måste tillsammans hitta gemensamma lösningar för en psykiatri med patienten i centrum, konstaterade Acko Ankarberg Johansson, ordförande i Socialutskottet (kd) i sitt öppningsanförande under Visa vägar 2021.

Konferensen bjöd på såväl en teoretisk beskrivning av brukarinflytande och forskning kring erfarenhetsbaserad kunskap som på praktiska exempel på hur det ser ut i praktiken, form av Återhämtningsguiden och PEER Support.

Ordmolnet skapades av de medverkande under konferensen. Många var med – och verksamma över hela Sverige!

Programpunkten som tog upp arbetet med PEER Supportrar –- professionella kamratstödjare – inom Stockholms socialpsykiatri skapade störst diskussioner och engagemang under konferensen.

– Det har betytt jättemycket på alla nivåer att få ett perspektiv till på verksamheten. En peer supporter bidrar på flera sätt, och i och med att dess insats utgår från den egna erfarenheten så skapar det hopp och ökade möjligheter till återhämtning på ett unikt sätt, berättade Ninja Larsson, biträdande enhetschef FoT och Bostad Först på Socialförvaltningen, Stockholms stad.

Hennes kollega Ingalill Massiani, PEER Supporter på Bostad Direkt, kan stödja klienterna utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa men även med de kunskaper om samhället som hon förvärvat i sin strävan att få rätt hjälp till sig själv men framförallt till sina barn i kampen för utredning, diagnos och anpassat stöd.

– Om mina erfarenheter av vården och socialpsykiatrin kan vara till nytta för andra och göra skillnad, så är det fantastiskt. De verkar uppskatta att vi ”pratar samma språk”, att jag förstår känslan av att inte bli trodd utan att bli ifrågasatt, säger Ingalill Massiani.

Filippa Gagnér Jenneteg, utvecklingsledare på NSPH i Göteborg, berättade om den handbok för systematiskt brukarinflytande som håller på att ta form. Den ska fungera som ett metodstöd från brukarrörelsen till de som vill organisera ett systematiskt arbete för att stärka inflytandet inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Den ger en grund att utgå från men ger även tips på aktiviteter och arbetssätt som kan stärka inflytandet lokalt och regionalt.

Anders Pettersson, tf verksamhetschef för NSPH, berättade vidare att NSPH avser att bygga upp en verksamhet kring brukarrörelsens kunskap om och erfarenhet av att ta fram metoder och verktyg för brukarorienterat utvecklingsarbete – som ska kunna leda till att organisationen kan erbjuda tjänster kring brukarsamverkan, uppföljning och utveckling.

–Vi hoppas utveckla ett nära samarbete med regionerna med avtal och finansiering rörande metoder och verktyg för brukarinflytande. Det kan bli ett sätt att fördjupa samarbetet ute i landet och kan stärka vår roll som samverkansorganisation i Sverige, säger Anders Pettersson.

Anki Sandberg, tidigare ordförande för NSPH numera verksam som intressepolitisk sakkunnig, konstaterar att fler och fler aktörer verkar se nyttan och behovet av partnerskap mellan offentliga aktörer och civilsamhället, så kallat IOP, idéburet offentligt partnerskap.

–Vi hoppas att allt fler regioner nu öppnar dörren och ser att ett samarbete är något som är bra för dem, ett angeläget komplement som kommer förnya sättet som de erbjuder vård och stöd på. I andra länder är man redan där, I Sverige har vi haft lite längre till att lita på att den egna erfarenheten är något som är hållbart och höjer kvalitén. Vi hoppas att fler aktörer nu börjar se detta som en självklar del av utvecklingen, säger Anki Sandberg.

Hela konferensen finns att se här.

Lämna ett svar