Du visar för närvarande Psynkpriset till NSPH för arbete med PEER Support

Psynkpriset till NSPH för arbete med PEER Support

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

SKR:s pris för förtjänstfulla insatser kring psykisk hälsa går till NSPH inom kategorin egenmakt. Detta för brukarorganisationens målmedvetna arbete med att etablera och utbilda egenerfarna brukarstödjare – PEER Supportrar – som en kompletterande yrkeskategori inom vård och omsorg.

Priset delades ut av Ing-Marie Wieselgren, projektchef på SKR Uppdrag Psykisk Hälsa under en webbsänd prisutdelning.

– PEER Support inger hopp, och det är en viktig ingrediens för att orka jobba med de här frågorna och för patienter att våga tro att de kan bli friskare i framtiden, kommenterade Ing-Marie Wieselgren priset.

Motiveringen till psykpriset 2020 inom kategorin Egenmakt lyder:

”För det arbete NSPH gör kring peer support. PEER Support leder till mer brukarinflytande och bidrar till en bättre vård och omsorg. Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning får möjlighet att göra skillnad för andra och bidrar till mindre stigma, färre fördomar och mindre okunskap på arbetsplatserna.”

Anki Sandberg tog emot prisdiplomet för Psynkpriset 2020. Fotograf: Sofie Johansson, SKR.

– Hela NSPH gläder sig åt det erkännande som det innebär att få just det här priset. Det är ett kvitto på att vikten att fler och fler ser styrkan i att använda den egna erfarenheten som ett stöd för andras återhämtning, säger Anki Sandberg, ordförande för NSPH i en kommentar till priset.

– Vi kan se flera effekter än snabbare återhämtning och ökad egenmakt: att anställa peer supportrar påverkar även arbetsklimatet på avdelningarna och hur man pratar om psykisk ohälsa. De blir en brygga mellan personalen och patienten, fortsätter Anki Sandberg.

NSPH fick möjligheten att etablera PEER Support som en ny yrkesroll inom svensk vård och omsorg genom ett Arvsfondsfinansierat projekt, som pågick 2016-2019. PEER Supportrar jobbar numera inom en rad samhällsområden – allt ifrån högspecialiserade enheter för självskadebeteende till socialpsykiatriska verksamheter som stödjer brukare att våga söka jobb igen efter en sjukskrivning.

Idag finns det omkring femtiotalet verksamma peer supportrar på flera håll i landet: Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Jönköping. Andra delar av landet ligger i startgroparna för att utbilda och anställa PEER Supportrar.

– En PEER Supporters närvaro oavsett verksamhetsområde skänker hopp och framtidstro åt brukare och patienter att ta makten över sina liv, samtidigt som det stärker personalen att deras insats gör skillnad, säger Sonny Wåhlstedt, ordförande för NSPHiG och en av initiativtagarna till NSPH:s satsning på PEER Support.

-Det här priset är ett styrkebesked för oss, men även till de regioner som gått i täten och vågat satsa på detta nya sätt att arbeta med egenerfarna som en värdefull resurs i verksamheten, säger Sonny Wåhlstedt.

Idag finns det PEER Supportar inom psykiatrin, inom så väl heldygnsvård som öppenvårdpsykiatriska kliniker. Men även inom socialpsykiatrin, som exempelvis bostadsstöd, bostad först, aktivitetshus, arbetsmarknadsstöd.

Psynkpriset delas ut för tionde året i rad av SKR, och är en uppmuntran, inspiration och uppskattning för de personer och verksamheter i Sverige som på olika sätt bidrar till psykisk hälsa. Tidigare år har priset delats ut för insatser till barn och unga, men 2020 års pris breddas till att omfatta alla åldrar.

Lämna ett svar