Utvärdering

Samma datainsamlingsmetod har tillämpats vid utvärderingen av Peer support i Region Västra Götaland och av Mentors-projektet i Skåne. Detta gör att det i efterhand blir möjligt att slå ihop materialen från de olika regionerna och bedriva mer övergripande forskning om Peer support i Sverige. Se nedan utvärdering från Skåne och Västra Götaland.