Utvärdering

I mars 2018 beräknas utvärderingen av det nuvarande pilotprojektet av peer support i Stockholm stad bli klar.
Utvärderare i Stockholms är Sylvia Chudy och Cecilia Ingard, båda med lång erfarenhet av att göra brukarrevisioner.
Utvärderingen görs under handledning av forskarna Elisabeth Argentzell och David Rosenberg på Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser, CEPI, Lunds Universitet. Argenzell och Rosenberg har också designat datainsamlingsmetoden för utvärderingen.
Samma datainsamlingsmetod har tillämpats vid utvärderingen av Peer support i Region Västra Götaland och av Mentors-projektet i Skåne. Detta gör att det i efterhand blir möjligt att slå ihop materialen från de olika regionerna och bedriva mer övergripande forskning om Peer support i Sverige