Aktuellt

På den här sidan hittar du aktuella händelser inom PEER Support-projektet
  • 1-2 mars deltar Anneli Gustafsson och Bosse Söderlund i regionsgruppsmöte till Göteborg, arrangerat av NSPH riks PEER Support-projekt. Särskilt tema för mötet är handledning av Peer supportrar.
  • Den 10 april föreläser peer supportrarna Klara Carlsson och Ingalill Ahnland tillsammans med projektledaren Anneli Gustafsson om Peer support, brukardelaktighet/brukarperspektiv och återhämtning på Case management-utbildningen på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  • 18 april: Peer support-konferens arrangerad av NSPH riks PEER Support-projekt
Stockholms PEER Supporter Ingalill Ahnland är med och utbildar blivande peerar i Uppsala län
PEER Support på Goda Exempel-mässan den 25 januari

Peer supportern Ingalill Ahnland och handledaren Bosse Söderlund väckte stort intresse när det informerade om NSPH Stockholms läns PEER Support-projekt på Goda exempel-mässan arrangerad av Södermalms stadsdelsnämnd.