Aktuellt

På den här sidan hittar du aktuella händelser inom PEER Support-projektet

 

Den 29:e november träffade vi Alexandra Mattsson Åkerström från Vänsterpartiet och Rana Carlstedt från Socialdemokraterna i Stadshuset för ett givande möte gällande PEER Support.

 

Ny PEER Support utbildning i Uppsala där en ny Stockholmspeer supporter Pernilla tog examen.

Varmt välkommen Pernilla!

 

 

Den 28:e januari kommer en framtidskonferens om PEER Support att hållas i Stockholm.

Kjell Broström, projektledare i det nationella projektet här på bild tillsammans med Jonathan, peer supporter i Stockholm.

 

 

 

1-2 mars deltog Anneli Gustafsson och Bosse Söderlund i regionsgruppsmöte till Göteborg, arrangerat av NSPH riks PEER Support-projekt. Särskilt tema för mötet är handledning av Peer supportrar.

 

Den 10 april föreläste peer supportrarna Klara Carlsson och Ingalill Ahnland tillsammans med projektledaren Anneli Gustafsson om Peer support, brukardelaktighet, brukarperspektiv och återhämtning på Case management-utbildningen på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

 

18 april: Peer support-konferens arrangerades av NSPH riks PEER Support-projekt

Stockholms PEER Supporter Ingalill Ahnland är med och utbildar blivande peerar i Uppsala län.

 

 

 

 

 

 

 

Peer supportern Ingalill Ahnland och handledaren Bosse Söderlund väckte stort intresse när de informerade om NSPH Stockholms läns PEER Support-projekt på Goda exempel-mässan arrangerad av Södermalms stadsdelsnämnd den 25 januari.