Aktuellt

På den här sidan hittar du aktuella händelser inom PEER Support-projektet

Ny PEER Support utbildning i Uppsala där en ny Stockholmspeer supporter Pernilla tog examen.

Varmt välkommen Pernilla!

 

 

Den 13 november kommer en framtidskonferens om PEER Support att hållas i Stockholm. Kjell Broström, projektledare i det nationella projektet här på bild tillsammans med Jonathan, peer supporter i Stockholm.

  • 1-2 mars deltog Anneli Gustafsson och Bosse Söderlund i regionsgruppsmöte till Göteborg, arrangerat av NSPH riks PEER Support-projekt. Särskilt tema för mötet är handledning av Peer supportrar.
  • Den 10 april föreläste peer supportrarna Klara Carlsson och Ingalill Ahnland tillsammans med projektledaren Anneli Gustafsson om Peer support, brukardelaktighet/brukarperspektiv och återhämtning på Case management-utbildningen på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  • 18 april: Peer support-konferens arrangerades av NSPH riks PEER Support-projekt
Stockholms PEER Supporter Ingalill Ahnland är med och utbildar blivande peerar i Uppsala län
PEER Support på Goda Exempel-mässan den 25 januari

Peer supportern Ingalill Ahnland och handledaren Bosse Söderlund väckte stort intresse när det informerade om NSPH Stockholms läns PEER Support-projekt på Goda exempel-mässan arrangerad av Södermalms stadsdelsnämnd.