Peer Support

Vad är PEER Support?

Peer support är en ny yrkeskategori som innebär att en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa använder sina erfarenheter av återhämtning för att kunna stötta någon annan i dennes återhämtning.

Peer supporterns arbete utgår ifrån att stöd till brukare/patienter är baserat på egna och andra brukares/patienters erfarenheter av återhämtning, egenmakt och minskat självstigma.

PEER Support kan användas i psykiatrisk öppen- och slutenvård, socialpsykiatrisk verksamhet, rehabilitering samt i olika former av ACT-modeller.

PEER support har under de senaste tjugo åren utvecklats och implementerats i stor skala runtom i världen. I USA har närmare 30 delstater ett omfattande program för PEER Support, i Holland krävs att brukare anställs i ACT-team (FACT) för att erhålla certifiering, och i England och Nya Zeeland är modellen väletablerad.

PEER Support inom NSPH utgår från en forskningsbaserad modell framtagen med stöd av CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) i Lund och modellen utvärderas också kontinuerligt. Modellen är den samma i samtliga av de regioner och kommuner i Sverige där NSPH verkar för PEER Support.

Hör gärna vad forskaren Elisabeth Argentzell från CEPI  i Lund hade att säga om PEER Support på Forskartorget 2018: