Du visar för närvarande Nedskärningar under pandemin drabbar personer med funktionsnedsättning

Nedskärningar under pandemin drabbar personer med funktionsnedsättning

Nu mitt i pandemin – när hela samhället oroar sig för ökande psykisk ohälsa – genomför Bromma stadsdelsförvaltning en så kallad lokaleffektivisering som kommer att få drastiska effekter för deltagarna.

Västerort aktivitetscenter har under många år varit en betydelsefull plats för personer med psykisk funktionsnedsättning och erbjudit möjligheter till social samvaro, utbildning och aktiviteter. Både brukare, anhöriga och personal är djupt oroade över att den föreslagna samlokaliseringen av flera verksamheter kommer att tränga bort många av deltagarna.

I och med detta har NSPH Stockholms län skrivit ett öppet brev till Bromma stadsförvaltning där vi uppmanar att beslutet stoppas. Många av de som deltar i verksamheten är de som har störst behov av aktivitet och medmänsklig kontakt i vårt samhälle.

Brevet i sin helhet kan du läsa här: