Du visar för närvarande Överlevnadskunskap för närstående

Överlevnadskunskap för närstående

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Daniel Abrams är psykolog och utbildare och bjuder in till en utbildnings- och erfarenhetsdag om kunskaper och färdigheter man har hjälp av då man har en familjemedlem eller annan närstående med allvarlig psykisk ohälsa. Daniel har själv anhöriga som drabbats av psykos och håller dagarna tillsammans med Maria Wikeby, arbetsterapeut som även hon, själv är anhörig och som arbetat med behandling vid psykos i mer än 20 år.

Dagarna äger rum lör 14 jan i Göteborg och lör 28 jan. i Stockholm.  

Efterföljande dagar (15 och 29 jan.) på respektive plats finns möjlighet att delta i ett program för att motverka självstigma för familjemedlemmar, det blir en temadag som utgår från NECT-programmet mot självstigma.

Mer om de här dagarna, om föreläsarna och hur man anmäler sig hittar Du på www.abrams.nu

Lämna ett svar