Du visar för närvarande Risken att dö i covid-19 dubbelt så hög vid svåra psykiatriska tillstånd

Risken att dö i covid-19 dubbelt så hög vid svåra psykiatriska tillstånd

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

En ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) visar att personer med psykiatriska tillstånd har drabbats hårdare under coronapandemin. Personer med allvarliga psykiatriska sjukdomar, som bipolär sjukdom och schizofreni, löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka eller dö i covid-19.

Den ökade risken kan bara delvis förklaras av redan kända riskfaktorer. Till exempel socioekonomisk utsatthet, somatisk samsjuklighet, medicinering och antal fysiska vårdbesök som kan leda till att bli exponerad för viruset.

– En tolkning av resultaten är att psykisk ohälsa innebär en ytterligare ökad sårbarhet för allvarlig sjukdom och död i covid-19. Det är en sårbarhet som alltså förklaras av andra faktorer än de mest kända, och som vi undersökte i den här studien, säger Johan Åhlén, biträdande enhetschef vid CES och en av rapportens författare.

Läs hela artikeln hos Folkhälsoguiden här.

Lämna ett svar