NSPH Stockholms län söker verksamhetschef 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Stockholms län är en samarbetsorganisation av föreningar som arbetar för att främja psykisk hälsa med de egna erfarenheterna som verktyg. Målet är att uppnå trygga och effektiva insatser I vården och omsorgen genom ökat brukarinflytande. NSPH Stockholm har nio medlemsföreningar.  Vi företräder det nationella NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk … Fortsätt läsa NSPH Stockholms län söker verksamhetschef