Du visar för närvarande NSPH Stockholm får nytt inflytandeuppdrag

NSPH Stockholm får nytt inflytandeuppdrag

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

NSPH Stockholms län har fått i uppdrag av Storsthlm att ge stöd till kommunerna i deras lokala planering och genomförande av stärkt brukarmedverkan. Det görs genom metodstöd som ”Handbok för brukarinflytande”, workshops och annat utbildningsmaterial. Både personal i kommunerna och företrädare för brukarorganisationerna kommer att erbjudas utbildning.

Uppdraget ska ge en uppdaterad översyn av brukarorganisationer i länet, vilka som finns att ta stöd av lokalt samt vilka metoder för brukarinflytande som används i länet.Syftet är stärkt brukarmedverkan och ökad kunskapsspridning i länet. Andelen samverkansinsatser med systematisk brukarmedverkan och inflytande från individ, grupp och organisationer ska förhoppningsvis öka.

Elin Engström är projektledare för inflytandeuppdraget:

– Jag uppdaterar och kartlägger just nu hur det ser ut med brukarinflytandet i länets 26 kommuner. Vad finns det för systematiskt brukarinflytandearbete? Vilka konkreta samarbeten finns med brukarrörelsen? Vi letar efter goda exempel att sprida och söker även två pilotkommuner som vi efter sommaren kommer att fördjupa samarbetet med.

– Brukarinflytande-frågor har under många år varit en av mina hjärtefrågor. Alla vinner på det, både de som jobbar och brukarna, att vi är med och påverkar och berättar om våra erfarenheter och att det tas till vara är jätteviktigt. Det finns så mycket frustration inte minst när det gäller barn och unga och deras anhöriga, och så många som mår dåligt. Det är långa köer oavsett vart vi ska och kan vi hjälpa till så att brukare kommer till tals i detta så är det mycket bra. Att förhoppningsvis kunna bidra till bättre samarbete mellan exempelvis skola och socialtjänst känns viktigt och angeläget.

Lämna ett svar