Frisk och fri: Öppen träff för drabbade


Evenemangsdetaljer


En öppen träff riktar sig till dig som själv är drabbad av en ätstörning, eller till dig som är närstående till
någon som är drabbad och leds av två samtalsledare med egen erfarenhet. Träffarna är kostnadsfria.
Genom att möta andra med liknande erfarenheter, att dela med dig av din berättelse och lyssna till
andras fungerar träffarna som ett stöd. De är öppna för alla, oavsett typ av ätstörning och oavsett om
du har en diagnos eller inte. Du kanske bara känner oro för att du eller någon i din närhet har ett
problematiskt förhållningssätt till mat, kropp och träning.