Frisk och fri: Öppen träff för drabbade


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Öppna träffar
Träffarna leds av volontärer med egna erfarenheter av ätstörningar och ger möjlighet att möta andra i
en liknande situation, utbyta erfarenheter och uppleva gemenskap.
(Frågor och ev. anmälan: sommarstod@friskfri.se)