Du visar för närvarande Hur kan vi stärka brukarinflytandet i Region Stockholm?

Hur kan vi stärka brukarinflytandet i Region Stockholm?

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Alldeles för sällan tas brukarperspektivet i beaktande när psykisk hälsa diskuteras och när bedömningar om vårdinsatser görs. Det vill NSPH Stockholms län förändra. NSPH Stockholm län är en sammanslutning av föreningar som arbetar för att främja psykisk hälsa med de egna erfarenheterna som verktyg. Målet är att uppnå trygga och effektiva insatser inom psykisk (o)hälsa. 

Föreningen anordnade den 3 december ett seminarium för att presentera de metoder och verktyg som brukarorganisationerna har tagit fram för att stärka brukarinflytande inom vård och omsorg. Rätt utförda kan dessa metoder både stärka omsorgens kvalitet och tillgängligheten i Stockholms län.  

Det långsiktiga syftet med seminariet är att ta tillvara den erfarenhet som finns hos patienter, brukare och anhöriga och skapa ett starkt och hållbart samarbete mellan psykiatrin, socialtjänsten och brukarrörelsen i Stockholms län.  

Personer med erfarenhet av vårdens insatser kopplat till psykisk ohälsa, missbruk eller anhörigstöd sitter på värdefull kunskap om vad som fungerar bra – och vad som fungerar mindre bra. Inkludering av dessa personer i vården är viktigt för att kunna säkerställa långsiktig utveckling och kvalitet.  

NSPH Stockholms län delar nu med sig av seminariet för att fler ska kunna ta del av brukarrörelsens metoder och hur dessa kan implementeras. I presentationen ingår även presentation om hur Psykiatrin i Skåne och Västra Götaland har organiserat brukarinflytandet och hur det påverkat verksamheten.

Seminariet finns att se på NSPH Stockholms läns youtubekanal.

Klicka här för att visa eventet med tillhörande information på hemsidan.

Lämna ett svar