Du visar för närvarande Fler Peer Supportrar i Stockholm

Fler Peer Supportrar i Stockholm

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Måndagen den 6 september 2021 gick startskottet för NSPH Stockholms Läns Grundutbildning till PEER Support. Det var 5 år sedan Stockholm arrangerade en grundutbildning. – Det har funnits som ett mål under en lång tid i Stockholm, och nu är vi äntligen live med ett helt fantastiskt och jättehärligt gäng med mycket erfarenhet som vi har rekryterat under våren, säger Johanna Adsjö, verksamhetsledare PEER Support.

Ingen extern annonsering om utbildningen har skett men trots det var det ett femtiotal sökande till utbildningen. Det blev en aktiv vår med rekryteringar och planering av grundutbildningen och till början av sommaren så bjöds 7 stycken sökanden att gå utbildningen som startades förra måndagen.

– Rekryteringen har fått fram fantastiska människor som har haft stora svårigheter men som pga det eller tack vare det nu har massor av kunskaper och erfarenheter att dela med sig av. De här människorna besitter också en stor kreativitet som de kommer att ha nytta av i sitt arbete som PEER Supporter, säger Kjell Broström, Ordförande i NSPH Stockholms Län. 

Under 5 veckor pågår nu grundutbildningen, varannan vecka med studier på NSPH Stockholm Läns lokal på Södermannagatan och varannan vecka med hemstudier. 

Johanna Adsjö berättar: – Vi har satt samman ett spännande och innehållsrikt schema med olika moment och intressanta föreläsare och fler av blocken hålls av våra egna peer supporter vilket gör mig glad att se. 

Mot slutet av den femte veckan planeras ett event där verksamheter som är intresserade av PEER Support kan få komma och träffa våra nyutbildade peer supporters. Vi vill skapa möjlighet till en bra och intressant matchning av både verksamhet och peer. Att få träffa våra nyutbildade peerar hoppas vi ska locka även ny/gamla verksamheter att prova PEER Support igen. 

– Målet är att våra nya peer supportrar kommer att få arbete inom Stockholm Stad där vår verksamhet både fått fäste och utvärderats. 

Men mitt hopp är att några även ska få arbete inom regionens psykiatri. Jag känner mig hoppfull om att vi ska hitta intressenter både inom den privata sektorn och inom regionen på sikt, säger Kjell Broström.

Vad är en Peer Support?

  • En certifierad professionell stödperson med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och med verktyg och kunskap för att hjälpa andra till återhämtning.
  • Har gått en grundutbildning på två månader och har därefter kontinuerlig fortbildning.
  • Arbetar utifrån sina egna och brukarrörelsens samlade erfarenheter av återhämtning, egenmaktsutveckling och minskat självstigma, för ett ökat brukarinflytande på person- och verksamhetsnivå.
  • Fungerar som ett komplement till befintlig personal. Peer supporten fokuserar på vardagen och nyorientering för brukaren.
  • Starkaste och mest unika verktyg speglingseffekten – att vara igenkännande och förstå.

Lämna ett svar