lnspirationsdag för Brukarinflytande

Välkomna till inspirationsdag för Brukarinflytande!
Seminariet visar metoder och verktyg för att stärka brukarinflytande inom vård och omsorg som kan stärka kvalitet och tillgänglighet i Stockholm.

Seminariet hölls den 3/12, nedan kan du se den inspelade livesändningen av seminariet.

Syftet med seminariet är att ta tillvara den erfarenhet som finns hos patienter, brukare och anhöriga och skapa ett starkt och hållbart samarbete mellan psykiatrin, socialtjänsten och brukarrörelsen. Seminariet hålls på plats och sänds digitalt. Kostnaden för att delta på plats är 350 kr (anmälan till att delta på plats är stängd), deltagande digitalt är gratis. Vid digitalt deltagande skickas en länk ut innan eventet börjar till den mejladress som uppgetts i anmälan. Anmälan till deltagande på plats är bindande men kan överlåtas till annan person. Programmet för dagen finns längre ner.

Datum: 3/12

Tid: 09.00 – 12.00

Plats: Digitalt & Saturnus Konferens
Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Kostnad: 350 kr & 0 kr (digitalt)
Eventet är stängt för anmälan

Arrangör: NSPH Stockholms län

Mer information

Målgrupper: Seminariet vänder sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg i Stockholms län med intresse för brukarinflytande; personal, föreningsaktiva, beslutsfattare, politiker och företag. Du som inte är yrkesverksam i Stockholms län är självklart också välkommen att delta.

Personer med erfarenhet av vårdens insatser kopplat till psykisk ohälsa, missbruk eller anhörigstöd sitter på värdefull kunskap om vad som fungerar bra – och vad som fungerar mindre bra. lnkludering av dessa personer i vården är viktigt för att kunna säkerställa långsiktig utveckling och kvalitet. 

Seminariet kommer ge en grundlig kunskap om brukarrörelsens metoder och hur dessa kan implementeras. Psykiatrin i Skåne och Västra Götaland kommer föreläsa om hur de organiserat brukarinflytandet och hur det påverkat verksamheten.

Under seminariets andra del står framtidens förändringar i fokus. Dagen avslutas med en reflekterande paneldebatt med representanter från huvudmännen och brukarrörelsen.

Program

Inledning

Moderator, Conny Allaskog, NSPH

Brukarrörelsens metoder

PEER Support – till gagn för brukarinflytande
Johanna Adsjö – Verksamhetsledare PEER Support, NSPH Stockholms län
Jonathan Dahl – PEER Supporter, NSPH Stockholms län

Mobil PEER Support för unga
Anita Odell – Idégivare till mobil peer support med inriktning på barn och unga, NSPH Stockholms län och OCD-föreningen Stockholm

Återhämtningsguiden – ett verktyg för att stärka återhämtningsperspektivet i vård- och omsorg
Jessica Andersson – Verksamhetsledare Återhämtningsguiden, NSPH Skåne

Patientforum – i Skåne Regionen
Conny Allaskog – Ordförande, NSPH

Hälsospåret – en metod att stärka individen
Madeleine Hammarbäck – Projektledare, NSPH Stockholms län
Kela Dahlén – Ordförande, OCD föreningen Stockholm

Hjärnkoll – Brukarinflytande med hjälp av den egna berättelsen
Lou Rehnlund – Verksamhetsansvarig Hjärnkoll Stockholm, NSPH Stockholms län

Brukarstyrd Brukarrevision – vad är det idag och vad skulle den behöva bli?
Beatrice Ikonen – Verksamhetsledare RSMH Ubildning och brukarrevision, RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Brukarinflytande – en framtidsvision

Är de regionala brukarföreningarna medskapare i utvecklingsarbetet kring psykisk (o)hälsa?
Kjell Broström  – Ordförande, NSPH Stockholms län

Regional brukar- och närståendemedverkans-struktur kring patienter med psykisk ohälsa
Lise-Lotte Risö Bergerlind  – Teamledare kunskapsstöd i Västra Götalandsregionen, Psykiatri i Västra Götlandsregionen, och ordförande för Nationella Programområdet Psykisk Hälsa

Psykiatrin där fokus är på patientens behov
Hans Brauer – Verksamhetschef på Vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg, Region Skåne

Brukarinflytande i Region Stockholm
Kaj Forslund – Biträdande Närsjukvårdschef inom psykiatrin vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm

Brukarpanel – Vårt Nästa steg mot brukarinflytande

Anita Odell, styrelseledamot, NSPH Stockholms län och OCD-föreningen Stockholm
Barbro Ronsten, ordförande, RSMH
Sonny Wåhlstedt, Ordförande och verksamhetsansvarig, NSPH Västra Götaland och Göteborg