Du visar för närvarande En miljard skäl att inkludera

En miljard skäl att inkludera

I MyRights rapport konstateras att de senaste decenniernas framgångar inte nått personer med funktionsnedsättning. De fortsätter att halka efter i alla socioekonomiska mätningar över välstånd, hälsotillstånd och möjlighet till deltagande i samhällslivet.

Några resultat från rapporten:

  • Flickor och unga kvinnor med funktionsnedsättning drabbas av könsrelaterat våld i tio gånger högre utsträckning än flickor och unga kvinnor utan någon funktionsnedsättning.
  • Ett av tre barn med funktionsned­sättning i världen går inte i grundskolan.
  • Covid 19-pandemin har drabbat personer med funktionsnedsättning i oproportionerligt hög grad. De riskerar också att drabbas särskilt hårt av de långsiktiga konsekvenserna.
  • Agendan och de Globala målen har bidragit till ett tydligare rättighetsfokus i arbetet.
  • Den stora utmaningen handlar om mobiliseringen av resurser. Stater och utvecklingsaktörer behöver avsätta mer medel för att nå personer med funktionsnedsättning om de Globala målen ska kunna uppnås.

Hela rapporten hittar du här.